Universalis
Loading
Found 0 / 0 for

WEAPONS

ARMOR

ITEMS

HOUSING

- 0 items
 

1 Pixie Wings

Other   -   Miscellany   -   Stack: 1
Perfect for those who like to indulge their mischievous side. Use to acquire a pair of pixie wings.

Cerberus

2 hours ago

Louisoix

9 hours ago

Moogle

29 minutes ago

Omega

3 hours ago

Phantom

41 minutes ago

Ragnarok

2 hours ago

Sagittarius

2 hours ago

Spriggan

an hour ago

Alpha

3 hours ago

Lich

2 hours ago

Odin

2 hours ago

Phoenix

9 hours ago

Raiden

2 hours ago

Shiva

5 hours ago

Twintania

10 minutes ago

Zodiark

6 hours ago

Cheapest HQ

Item has no HQ variant.

Cheapest NQ

1 x 102,900 Server: ZodiarkTotal: 102,900


NQ Prices (Includes 5% GST)
#ServerData CenterHQMatPriceQTYTotal%DiffRetainer
1ZodiarkLight102,9001102,900-80%Masatada
2OdinLight103,9481103,948-80%Littlekidthing
3OdinLight103,9491103,949-80%Tiafilia
4OdinLight103,9501103,950-80%Meteor'survivor
5LichLight103,9501103,950-80%Amasandji
6LichLight103,9501103,950-80%Haurchefantael
7ZodiarkLight104,9851104,985-80%Asima
8OdinLight104,9991104,999-80%Tanra
9OdinLight105,0001105,000-80%Bhor
10RaidenLight105,0001105,000-80%Smoillllll
11ZodiarkLight105,0001105,000-80%Celestri
12OdinLight105,0001105,000-80%H'ala
13OdinLight105,0001105,000-80%Vivi-sinclair
14OdinLight105,0001105,000-80%Kaattnis
15OdinLight105,0001105,000-80%V'irena
16OdinLight105,0001105,000-80%H'ala
17PhoenixLight105,0001105,000-80%Aridius
18LichLight105,0001105,000-80%Bawse
19LichLight110,2501110,250-79%Clothlady
20LichLight110,2501110,250-79%Teardrop
21LichLight113,3981113,398-78%Loire
22LichLight113,3991113,399-78%Melancholie
23PhoenixLight114,1351114,135-78%Slavelikesgil
24LichLight114,3321114,332-78%Buymstuff
25LichLight114,3331114,333-78%Iceharte
26OdinLight115,2901115,290-78%Elenya
27LichLight115,4971115,497-78%Pepehappy
28LichLight115,4981115,498-78%Frox
29SprigganChaos115,5001115,500-78%Tatashi
30OdinLight115,5001115,500-78%Sasaza
31LichLight115,5001115,500-78%Thatcher
32SprigganChaos116,5501116,550-77%Sor
33PhoenixLight120,1731120,173-77%Thishoe
34PhoenixLight120,2251120,225-77%Makkerman
35PhoenixLight121,7981121,798-76%Kleptomagulto
36PhoenixLight121,8001121,800-76%Lahen
37PhoenixLight122,8501122,850-76%Konfetka
38PhoenixLight122,8501122,850-76%Verius
39OdinLight123,9001123,900-76%Moonhill
40LichLight123,9001123,900-76%Emilizen
NQ Purchase History
#ServerData CenterHQPriceQTYTotal%DiffBuyerDate
1SprigganChaos109,9991109,999-9%Lanynya Stargazeran hour ago
2RaidenLight98,000198,000-19%Rory Mercurry2 hours ago
3ShivaLight120,0001120,000-0%Kirika Schnee7 hours ago
4ShivaLight115,0001115,000-4%Zeref Syndicate7 hours ago
5PhantomChaos139,0001139,000+15%Zero Kai7 hours ago
6SprigganChaos100,0001100,000-17%Topaz Eos8 hours ago
7SprigganChaos99,000199,000-18%Voltaire Emmeryn13 hours ago
8RaidenLight123,9981123,998+3%Chiyo Fae14 hours ago
9TwintaniaLight150,0001150,000+24%Vorbis Wololo16 hours ago
10OdinLight99,980199,980-17%Zomathy Zoomer16 hours ago


Cross-World Purchase history (500 sales)


Listings
Avg. Per Unit

526,299
Avg. Total

526,299
Sales
Avg. Per Unit

121,007
Avg. Total

121,007

Cerberus

2 hours ago

Louisoix

9 hours ago

Moogle

29 minutes ago

Omega

3 hours ago

Phantom

41 minutes ago

Ragnarok

2 hours ago

Sagittarius

2 hours ago

Spriggan

an hour ago

Cheapest HQ

Item has no HQ variant.

Cheapest NQ

1 x 115,500 Server: SprigganTotal: 115,500


NQ Prices (Includes 5% GST)
#ServerHQMatPriceQTYTotal%DiffRetainer
1Spriggan115,5001115,500-77%Tatashi
2Spriggan116,5501116,550-77%Sor
3Ragnarok131,2501131,250-74%Jao
4Ragnarok133,3451133,345-73%Atemgar
5Ragnarok133,3461133,346-73%Reizy
6Ragnarok133,3481133,348-73%Retainer'number'two
7Ragnarok133,3501133,350-73%Moryagorn
8Ragnarok135,4371135,437-73%Xealala
9Ragnarok135,4401135,440-73%Jynxxx
10Ragnarok135,4451135,445-73%Northedea
11Ragnarok135,4501135,450-73%Hennigan
12Ragnarok137,1301137,130-72%Leonis
13Ragnarok137,2351137,235-72%Aloyse
14Ragnarok137,3361137,336-72%Ku-chan
15Ragnarok139,1241139,124-72%Galileo
16Ragnarok139,1251139,125-72%Pierrantoine
17Ragnarok140,6951140,695-72%Koruri
18Ragnarok140,6991140,699-72%Illelyre
NQ Purchase History
#ServerHQPriceQTYTotal%DiffBuyerDate
1Spriggan109,9991109,999-17%Lanynya Stargazeran hour ago
2Phantom139,0001139,000+5%Zero Kai7 hours ago
3Spriggan100,0001100,000-24%Topaz Eos8 hours ago
4Spriggan99,000199,000-25%Voltaire Emmeryn13 hours ago
5Cerberus134,9991134,999+2%Laleith Fray16 hours ago
6Spriggan100,0001100,000-24%Raardh Dragonhead17 hours ago
7Spriggan99,999199,999-24%Raardh Dragonhead17 hours ago
8Louisoix141,0001141,000+6%Alexis Nightingale17 hours ago
9Phantom139,9001139,900+6%Celestia Bloom17 hours ago
10Cerberus134,9991134,999+2%Amaranthe Symphorine18 hours ago


Cross-World Purchase history (500 sales)


Listings
Avg. Per Unit

507,522
Avg. Total

507,522
Sales
Avg. Per Unit

133,139
Avg. Total

133,139

Alpha

3 hours ago

Lich

2 hours ago

Odin

2 hours ago

Phoenix

9 hours ago

Raiden

2 hours ago

Shiva

5 hours ago

Twintania

10 minutes ago

Zodiark

6 hours ago

Cheapest HQ

Item has no HQ variant.

Cheapest NQ

1 x 102,900 Server: ZodiarkTotal: 102,900


NQ Prices (Includes 5% GST)
#ServerHQMatPriceQTYTotal%DiffRetainer
1Zodiark102,9001102,900-81%Masatada
2Odin103,9481103,948-80%Littlekidthing
3Odin103,9491103,949-80%Tiafilia
4Odin103,9501103,950-80%Meteor'survivor
5Lich103,9501103,950-80%Amasandji
6Lich103,9501103,950-80%Haurchefantael
7Zodiark104,9851104,985-80%Asima
8Odin104,9991104,999-80%Tanra
9Odin105,0001105,000-80%Bhor
10Raiden105,0001105,000-80%Smoillllll
11Zodiark105,0001105,000-80%Celestri
12Odin105,0001105,000-80%H'ala
13Odin105,0001105,000-80%Vivi-sinclair
14Odin105,0001105,000-80%Kaattnis
15Odin105,0001105,000-80%V'irena
16Odin105,0001105,000-80%H'ala
17Phoenix105,0001105,000-80%Aridius
18Lich105,0001105,000-80%Bawse
19Lich110,2501110,250-79%Clothlady
20Lich110,2501110,250-79%Teardrop
21Lich113,3981113,398-79%Loire
NQ Purchase History
#ServerHQPriceQTYTotal%DiffBuyerDate
1Raiden98,000198,000-9%Rory Mercurry2 hours ago
2Shiva120,0001120,000+11%Kirika Schnee7 hours ago
3Shiva115,0001115,000+6%Zeref Syndicate7 hours ago
4Raiden123,9981123,998+14%Chiyo Fae14 hours ago
5Twintania150,0001150,000+38%Vorbis Wololo16 hours ago
6Odin99,980199,980-8%Zomathy Zoomer16 hours ago
7Phoenix108,0001108,000-0%Aelina Steelfury17 hours ago
8Phoenix108,0001108,000-0%Aelina Steelfury17 hours ago
9Phoenix107,9991107,999-0%Sam Freeheart18 hours ago
10Phoenix105,0001105,000-3%Nightsdw Shadow18 hours ago


Cross-World Purchase history (500 sales)


Listings
Avg. Per Unit

541,975
Avg. Total

541,975
Sales
Avg. Per Unit

108,874
Avg. Total

108,874

PRICES Updated: 3 hours ago (Includes 5% GST)

#HQMatPriceQTYTotal%DiffRetainer
1125,9981125,998-46%Pamien
2125,9981125,998-46%Pamien
3125,9981125,998-46%Pamien
4126,0001126,000-46%Hallvard
5130,1981130,198-44%Elfaba
6130,1991130,199-44%Marka
7131,2481131,248-43%Neru'mai
8131,2501131,250-43%Trubadur
9206,8501206,850-11%Eauflionne
10207,9001207,900-11%Chiikao

HISTORY

#HQPriceQTYTotal%DiffBuyerDate
1120,0001120,000-12%Molly Sunshard19 hours ago
2123,9971123,997-9%Ladislas Gelsonzyesterday
3123,9961123,996-9%Stecia Light2 days ago
4123,0001123,000-10%Tia Tempest3 days ago
5124,0001124,000-9%Jags Sariathe3 days ago
6107,0001107,000-21%Rai Kuzunoha3 days ago
7106,9981106,998-21%Tsukasa Ciel3 days ago
8106,9971106,997-21%Lilwenn Caterpie3 days ago
9106,9991106,999-21%Gintoki Ohio4 days ago
10123,0001123,000-10%Shana Silverwood4 days ago


Purchase history (500 sales)

PRICES Updated: 2 hours ago (Includes 5% GST)

#HQMatPriceQTYTotal%DiffRetainer
1103,9501103,950-29%Amasandji
2103,9501103,950-29%Haurchefantael
3105,0001105,000-28%Bawse
4110,2501110,250-24%Teardrop
5110,2501110,250-24%Clothlady
6113,3981113,398-22%Loire
7113,3991113,399-22%Melancholie
8114,3321114,332-21%Buymstuff
9114,3331114,333-21%Iceharte
10115,4971115,497-21%Pepehappy

HISTORY

#HQPriceQTYTotal%DiffBuyerDate
1105,0001105,000-25%Sera Autumnai2 days ago
2117,5001117,500-16%E'iko Tribal2 days ago
3117,9991117,999-15%Thorelis Asgardian3 days ago
4117,9991117,999-15%Lucina Lightsteel3 days ago
5129,9991129,999-7%Xlithor Yamji4 days ago
6139,0001139,000-0%Ophelia Katsumi4 days ago
7144,0001144,000+3%Wolfzero Pain5 days ago
8145,0001145,000+4%Tugotko Whisker5 days ago
9149,0001149,000+7%Kiefer Lockheart5 days ago
10149,9991149,999+8%Iymrith Hekaton5 days ago


Purchase history (500 sales)

PRICES Updated: 2 hours ago (Includes 5% GST)

#HQMatPriceQTYTotal%DiffRetainer
1103,9481103,948-49%Littlekidthing
2103,9491103,949-49%Tiafilia
3103,9501103,950-49%Meteor'survivor
4104,9991104,999-48%Tanra
5105,0001105,000-48%H'ala
6105,0001105,000-48%Vivi-sinclair
7105,0001105,000-48%Kaattnis
8105,0001105,000-48%Bhor
9105,0001105,000-48%V'irena
10105,0001105,000-48%H'ala

HISTORY

#HQPriceQTYTotal%DiffBuyerDate
199,980199,980-3%Zomathy Zoomer16 hours ago
297,500197,500-5%Lu Kas19 hours ago
399,999199,999-3%Teresa Spelleyesterday
499,998199,998-3%Zenobia Miret-njeryesterday
599,999199,999-3%Cecilia Mnemosyne2 days ago
699,999199,999-3%Poppy Teacakes2 days ago
799,999199,999-3%Tortue Ninja2 days ago
899,998199,998-3%Freyja Hartwood2 days ago
9109,4001109,400+6%Teeker Noots3 days ago
10109,0001109,000+6%Akemi Amaterasu3 days ago


Purchase history (500 sales)

PRICES Updated: 9 hours ago (Includes 5% GST)

#HQMatPriceQTYTotal%DiffRetainer
1105,0001105,000-71%Aridius
2114,1351114,135-69%Slavelikesgil
3120,1731120,173-67%Thishoe
4120,2251120,225-67%Makkerman
5121,7981121,798-67%Kleptomagulto
6121,8001121,800-67%Lahen
7122,8501122,850-67%Verius
8122,8501122,850-67%Konfetka
9123,9001123,900-66%Totallynotaloli
10125,8941125,894-66%Tears

HISTORY

#HQPriceQTYTotal%DiffBuyerDate
1108,0001108,000-4%Aelina Steelfury17 hours ago
2108,0001108,000-4%Aelina Steelfury17 hours ago
3107,9991107,999-4%Sam Freeheart18 hours ago
4105,0001105,000-6%Nightsdw Shadow18 hours ago
5107,9991107,999-4%Rikki Uchihayesterday
6112,0001112,000-0%Xarntos Holmes2 days ago
7113,8991113,899+2%La Fel2 days ago
8114,8991114,899+3%Lumi Nemus3 days ago
9115,9941115,994+4%Bubblegum Gelato3 days ago
10115,9931115,993+4%Cora Greenbottle3 days ago


Purchase history (500 sales)

PRICES Updated: 2 hours ago (Includes 5% GST)

#HQMatPriceQTYTotal%DiffRetainer
1105,0001105,000-58%Smoillllll
2130,1981130,198-48%Kazi-nya
3130,1991130,199-48%Jumanji
4130,2001130,200-48%Laurelly
5134,3981134,398-46%Munshy
6136,5001136,500-45%Vendors
7172,1991172,199-31%Nutkinn
8176,4001176,400-29%Stuffsellingcatgirl
9178,5001178,500-28%Minitalon
10178,5001178,500-28%Minitalon

HISTORY

#HQPriceQTYTotal%DiffBuyerDate
198,000198,000-39%Rory Mercurry2 hours ago
2123,9981123,998-23%Chiyo Fae14 hours ago
3127,9991127,999-20%Shampers Lourdesyesterday
4134,9991134,999-16%Akanee Tendo2 days ago
5149,9971149,997-7%Grumble Dook3 days ago
6162,9001162,900+1%Nabiki Tendo3 days ago
7160,0001160,000-0%Soraya Astria4 days ago
8169,9981169,998+6%Hades Kuraokami4 days ago
9169,5001169,500+5%Aito Kuromiya5 days ago
10168,0001168,000+5%Rhulk Roegan5 days ago


Purchase history (500 sales)

PRICES Updated: 5 hours ago (Includes 5% GST)

#HQMatPriceQTYTotal%DiffRetainer
1155,3981155,398-37%Thisisthancred
2155,3981155,398-37%Llol
3155,4001155,400-37%Redmei
4156,9691156,969-36%Hkliii
5156,9741156,974-36%Mitsuba
6157,5001157,500-36%Sozius
7186,9001186,900-24%Meidarkness
8186,9001186,900-24%S'weetiepie
9188,4731188,473-24%Anna-chu
10188,4751188,475-24%Miranhia

HISTORY

#HQPriceQTYTotal%DiffBuyerDate
1120,0001120,000-9%Kirika Schnee7 hours ago
2115,0001115,000-13%Zeref Syndicate7 hours ago
3140,0001140,000+6%Alisa Sunshine19 hours ago
4147,9971147,997+12%Shannan Parkeryesterday
5147,9961147,996+12%Pots Pansyesterday
6147,9971147,997+12%Aranea Caelumyesterday
7147,9981147,998+12%Faye Aerie2 days ago
8149,4931149,493+14%Elnorille Legolarasy3 days ago
9149,4981149,498+14%Asuna'' Yuuki''3 days ago
10149,9991149,999+14%Delorian Rhodan3 days ago


Purchase history (500 sales)

PRICES Updated: 10 minutes ago (Includes 5% GST)

#HQMatPriceQTYTotal%DiffRetainer
1177,4471177,447-44%Reubens
2177,4481177,448-44%Loksharta
3177,4491177,449-44%Wilde
4177,4501177,450-44%Mir-aria
5219,4501219,450-31%Mrbank
6233,3341233,334-27%Valora
7233,9381233,938-27%Frederica-bernkastel
8262,5001262,500-18%Noir-the-first
9262,5001262,500-18%Blanche-the-second
10771,7491771,749+141%Boobyyys

HISTORY

#HQPriceQTYTotal%DiffBuyerDate
1150,0001150,000-9%Vorbis Wololo16 hours ago
299,999199,999-39%Zarina Pandayesterday
3168,9991168,999+2%Celeana Targaryen2 days ago
4167,9981167,998+1%Elana Astaria3 days ago
5167,9971167,997+1%Ar Zona3 days ago
6166,0001166,000-0%Elana Astaria3 days ago
7167,9981167,998+1%Chaddy Daddy4 days ago
8155,0001155,000-6%Lotus Yadao4 days ago
9155,0001155,000-6%Elana Astaria4 days ago
10154,9991154,999-6%Noel Shirogane4 days ago


Purchase history (500 sales)

PRICES Updated: 6 hours ago (Includes 5% GST)

#HQMatPriceQTYTotal%DiffRetainer
1102,9001102,900-70%Masatada
2104,9851104,985-69%Asima
3105,0001105,000-69%Celestri
4130,1971130,197-62%Leyania
5130,1991130,199-62%Julina'chan
6130,1991130,199-62%Julina'chan
7130,2001130,200-62%Macgreagoir
8136,4981136,498-60%Nocturia
9175,8701175,870-49%Nynah
10175,8741175,874-49%Eva'

HISTORY

#HQPriceQTYTotal%DiffBuyerDate
198,000198,000-1%Hak Trakk18 hours ago
298,000198,000-1%Yuu Nie19 hours ago
380,000180,000-19%Arentor Lightblessedyesterday
479,999179,999-19%Emi Shoyesterday
579,999179,999-19%Oona Leporidaeyesterday
698,000198,000-1%Celethir Galondelyesterday
780,000180,000-19%Lady Shmair2 days ago
898,000198,000-1%Van Daris2 days ago
997,999197,999-1%Laurie Silva2 days ago
1098,000198,000-1%Hera Adaar2 days ago


Purchase history (500 sales)