1 Black Hayate

Other   -   Minion   -   Stack: 1
Gaze upon the visage of a ruthless killer. Use item to acquire the black hayate minion.

Lich

23rd Nov, 00:32:16

Odin

17 hours ago

Phoenix

17 hours ago

Shiva

20th Nov, 16:49:03

Zodiark

18 hours ago

Twintania

16th Nov, 21:29:31

Cheapest HQ

Item has no HQ variant.

Cheapest NQ

1 x 104,999 Server: Zodiark - Total: 104,999


Cross-World Purchase history (500 sales)
NQ Prices (Includes 5% GST)
# Server HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 Zodiark 104,999 1 104,999 -19% Blueberrylavenyan ?
2 Zodiark 105,000 1 105,000 -19% Fufuri ?
3 Shiva 105,000 1 105,000 -19% Miusa ?
4 Zodiark 105,063 1 105,063 -19% Erelilala ?
5 Shiva 115,500 1 115,500 -11% La'lorie ?
6 Shiva 115,500 1 115,500 -11% Mashiron ?
7 Shiva 115,500 1 115,500 -11% Jogurt ?
8 Shiva 115,500 1 115,500 -11% Mashiron ?
9 Shiva 118,650 1 118,650 -9% Miasima ?
10 Shiva 120,750 1 120,750 -7% Kinako-kagami ?
NQ Purchase History
# Server HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 Zodiark 100,000 1 100,000 -23% Mikoto Niijima 22 Nov, 19:38
2 Phoenix 190,000 1 190,000 +46% Zank Hunt 22 Nov, 15:12
3 Lich 133,000 1 133,000 +2% Malphas Dazkar 21 Nov, 23:58
4 Zodiark 99,994 1 99,994 -23% Luuya Fodiiz 21 Nov, 21:26
5 Odin 90,060 1 90,060 -31% Tani Wolf 21 Nov, 16:08
6 Odin 82,000 1 82,000 -37% Aloy Lunar 21 Nov, 09:12
7 Phoenix 90,000 1 90,000 -31% Syo Shin 21 Nov, 02:49
8 Phoenix 80,000 1 80,000 -39% Ghostheathen Rattus 20 Nov, 20:11
9 Shiva 98,000 1 98,000 -25% Yuki Kanegawa 20 Nov, 16:25
10 Shiva 95,000 1 95,000 -27% Yorokobi Ikimasu 20 Nov, 15:49


Avg. Per Unit

130,250
Avg. Total

130,250
Avg. Per Unit

101,108
Avg. Total

101,108
Load Speed: 1.803000

PRICES Updated: 23 Nov, 00:32 (Includes 5% GST)

# HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 136,498 1 136,498 -9% Rinechan ?
2 136,499 1 136,499 -9% Jenja ?
3 139,649 1 139,649 -7% Juvina ?
4 139,650 1 139,650 -7% Aerish ?
5 140,699 1 140,699 -6% Milachan ?
6 140,700 1 140,700 -6% Melkhii ?
7 145,949 1 145,949 -2% Ryuarai ?
8 157,500 1 157,500 +5% Sciona ?
9 209,580 1 209,580 +40% Palutena ?

HISTORY

# HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 133,000 1 133,000 -11% Malphas Dazkar 21 Nov, 23:58
2 138,998 1 138,998 -7% Ethyl Acetat 19 Nov, 22:03
3 94,057 1 94,057 -37% Tony Hcbaby 19 Nov, 21:11
4 90,060 1 90,060 -40% Kiba Nitrofell 19 Nov, 09:25
5 87,000 1 87,000 -42% Phyra Elswood 18 Nov, 20:18
6 60,000 1 60,000 -60% Mr Ladyl 17 Nov, 20:15
7 60,000 1 60,000 -60% Kaissa Altissia 16 Nov, 14:02
8 59,999 1 59,999 -60% Neldrus Lohe 15 Nov, 22:05
9 59,999 1 59,999 -60% Kairi Ruruka 15 Nov, 17:09
10 50,000 1 50,000 -67% Nesirea Denarya 14 Nov, 20:28

PRICES Updated: 17 hours ago (Includes 5% GST)

# HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 325,500 1 325,500 -7% Mei-rin ?
2 325,500 1 325,500 -7% Vioh ?
3 325,500 1 325,500 -7% Vioh ?
4 356,998 1 356,998 +3% Kimaba ?
5 356,999 1 356,999 +3% Dredscott ?
6 399,000 1 399,000 +15% Short'girl ?

HISTORY

# HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 90,060 1 90,060 -74% Tani Wolf 21 Nov, 16:08
2 82,000 1 82,000 -76% Aloy Lunar 21 Nov, 09:12
3 93,000 1 93,000 -73% Crimvael Pepehands 19 Nov, 23:25
4 80,000 1 80,000 -77% Scarlett Crowe 19 Nov, 18:47
5 80,000 1 80,000 -77% Nero Palazzo 19 Nov, 00:59
6 79,999 1 79,999 -77% Merrow Dalriata 18 Nov, 17:00
7 80,000 1 80,000 -77% Sleepy Frost 18 Nov, 01:31
8 70,000 1 70,000 -80% Libby Feylin 17 Nov, 20:22
9 69,999 1 69,999 -80% Shiro Yumite 16 Nov, 21:08
10 79,999 1 79,999 -77% Arnon Dakunon 16 Nov, 19:11

PRICES Updated: 17 hours ago (Includes 5% GST)

# HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 199,500 1 199,500 -12% Trico ?
2 199,500 1 199,500 -12% Trico ?
3 207,900 1 207,900 -8% Yuanfang ?
4 208,950 1 208,950 -8% Geraldofrivia ?
5 315,063 1 315,063 +39% Bunnysmilli ?

HISTORY

# HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 190,000 1 190,000 -16% Zank Hunt 22 Nov, 15:12
2 90,000 1 90,000 -60% Syo Shin 21 Nov, 02:49
3 80,000 1 80,000 -65% Ghostheathen Rattus 20 Nov, 20:11
4 90,000 1 90,000 -60% Paulie Do 20 Nov, 10:55
5 90,000 1 90,000 -60% Paulie Do 20 Nov, 10:55
6 124,000 1 124,000 -45% Dante Novachrono 18 Nov, 16:57
7 123,000 1 123,000 -46% Lunaspyre Starseeker 17 Nov, 16:15
8 65,960 1 65,960 -71% Lucio Nero 16 Nov, 15:14
9 114,000 1 114,000 -50% Touka Kiri'shima 14 Nov, 21:56
10 100,000 1 100,000 -56% Malthur Drachenblut 14 Nov, 21:21

PRICES Updated: 20 Nov, 16:49 (Includes 5% GST)

# HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 105,000 1 105,000 -9% Miusa ?
2 115,500 1 115,500 - Mashiron ?
3 115,500 1 115,500 - Jogurt ?
4 115,500 1 115,500 - Mashiron ?
5 115,500 1 115,500 - La'lorie ?
6 118,650 1 118,650 +3% Miasima ?
7 120,750 1 120,750 +5% Kinako-kagami ?
8 525,000 1 525,000 +356% Ulybert ?
9 577,500 1 577,500 +401% Ladyrikku ?
10 630,000 1 630,000 +447% Mondklinge ?
11 682,500 1 682,500 +492% Pusheen ?

HISTORY

# HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 98,000 1 98,000 -15% Yuki Kanegawa 20 Nov, 16:25
2 95,000 1 95,000 -18% Yorokobi Ikimasu 20 Nov, 15:49
3 97,999 1 97,999 -15% Salia Kokiri 20 Nov, 13:37
4 92,000 1 92,000 -20% Shinomi Kurogane 19 Nov, 19:35
5 109,999 1 109,999 -5% Kasadiya Yves 17 Nov, 19:17
6 10,999 1 10,999 -90% Kylaris Erox 15 Nov, 11:53
7 100,000 1 100,000 -13% Isamu Kha 15 Nov, 09:09
8 109,999 1 109,999 -5% Yoko Moriko 14 Nov, 17:40
9 110,000 1 110,000 -5% Kobayashimaru Tonbery 13 Nov, 13:30
10 108,999 1 108,999 -5% Black Hatter 12 Nov, 16:48

PRICES Updated: 18 hours ago (Includes 5% GST)

# HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 104,999 1 104,999 -26% Blueberrylavenyan ?
2 105,000 1 105,000 -26% Fufuri ?
3 105,063 1 105,063 -26% Erelilala ?
4 157,500 1 157,500 +11% Kanomi ?
5 236,250 1 236,250 +67% Yoshinonanjo ?

HISTORY

# HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 100,000 1 100,000 -29% Mikoto Niijima 22 Nov, 19:38
2 99,994 1 99,994 -29% Luuya Fodiiz 21 Nov, 21:26
3 98,000 1 98,000 -31% Punchron Smoketesweg 19 Nov, 22:00
4 97,999 1 97,999 -31% Amentes Valyriana 18 Nov, 09:03
5 97,000 1 97,000 -32% Bakuhatsu Nya 15 Nov, 20:01
6 98,999 1 98,999 -30% Misaka Momo 13 Nov, 21:04
7 97,000 1 97,000 -32% Lunara Duremert 13 Nov, 19:32
8 99,000 1 99,000 -30% G'thilbito Tia 12 Nov, 21:41
9 75,000 1 75,000 -47% Baroo Ceruleon 11 Nov, 21:16
10 75,000 1 75,000 -47% Shuyin Morningstar 11 Nov, 10:53

PRICES Updated: 16 Nov, 21:29 (Includes 5% GST)

# HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 188,895 1 188,895 -11% Phrygie ?
2 189,000 1 189,000 -11% Elenara ?
3 210,000 1 210,000 -1% Zolaradeathstar ?
4 262,500 1 262,500 +23% Ktjn- ?

HISTORY

# HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 135,000 1 135,000 -37% Eve Arkwright 13 Nov, 08:16
2 95,000 1 95,000 -55% Ino Uchiha 13 Nov, 01:11
3 95,000 1 95,000 -55% Ino Uchiha 13 Nov, 01:11
4 90,000 1 90,000 -58% Ino Uchiha 13 Nov, 01:11
5 88,887 1 88,887 -58% Yumi Yuan 12 Nov, 23:50
6 85,000 1 85,000 -60% Erza Tsuyomi 12 Nov, 21:35
7 70,000 1 70,000 -67% Mira Shepard 10 Nov, 21:13
8 87,000 1 87,000 -59% Shiki Kirukaze 9 Nov, 13:05
9 69,888 1 69,888 -67% Vlrce Liu 8 Nov, 01:31
10 69,887 1 69,887 -67% Naibaf Immort 7 Nov, 19:19
Universalis v1.0(dfd2be1), based on Mogboard v2.2    |    About    |    API Documentation    |    GitHub    |    Discord
FINAL FANTASY XIV © 2010 - 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

WEAPONS

ARMOR

ITEMS

HOUSING